• Vraag 1

    Sjors van de Venne is een 63 jarige vrachtwagenchauffeur. Hij heeft overgewicht (BMI 33) en DM2 waarvoor hij Metformine en Glicazide gebruikt, in maximale tolereerbare doseringen. Tijdens de halfjaar controle blijkt het HbA1c toch te zijn opgelopen (HbA1c van 50 —> 60). Hij komt op gesprek om de DM therapie te verbeteren. Omdat hij als vrachtwagenchauffeur werkt, ziet hij insuline spuiten niet zitten. Hij is bang voor ongelukken op de weg als hij per ongeluk de insuline verkeerd doseert.

    Lees de NHG standaard Diabetes Mellitus type 2