slider image

 

Advocatenduo Making a Murderer komt naar Nederland

 

Bent u geabonneerd op Netflix? Dan heeft u de afgelopen weken vast en zeker gekeken naar de documentaire ‘Making a Murderer’. In die docu zien we hoe Steven Avery na 18 jaar onschuldig vast te hebben gezeten opnieuw verdacht wordt van een misdrijf, dit keer voor moord. De grote vraag: wordt Avery er (opnieuw) ingeluisd of heeft hij de moord daadwerkelijk gepleegd?

We volgen de rechtszaak tegen Avery (en medeverdachte Dassey) waarin een absolute hoofdrol is weggelegd voor het advocatenduo Strang en Buting. Door hun betrokkenheid, doorzettingsvermogen en de integriteit waarmee zij hun vak uitoefenen ontstijgen zij het aloude clichébeeld van de strafadvocaat als ijdel, sluw en onethisch. Strafrecht op het hoogste niveau!

Op vrijdag 21 oktober zijn zij in Nederland om hun vakkennis en expertise met u te delen. Aan de hand van de aansprekende voorbeelden uit de documentaire behandelen we thema’s waar ook u in de dagelijkse strafpraktijk vaak mee te maken heeft. We gaan het bijvoorbeeld hebben over het bepleiten van zeer onwaarschijnlijke verhalen: hoe doe je dat? Over het verhoren van verdachten en het ondervragen van getuigen. Maar ook over strategische zaken: Hoe kunt u een strafzaak het beste inrichten? Welke overtuigingstechnieken kunt u gebruiken en hoe belangrijk is het eigenlijk om een goed imago te hebben als advocaat of officier van justitie? Komt u daardoor betrouwbaarder over bij een rechter?

Op verzoek van beide heren sluiten we de dag af met een plenair debat over hoe wij ons strafrecht geregeld hebben en of dat in zijn huidige vorm voldoende bescherming biedt voor diegenen die dat het meeste nodig hebben. Wat vindt u?

U bent van harte welkom op vrijdag 21 oktober 2016 in Amsterdam.

INSCHRIJVEN

09.30 uur
Aankomst, registratie en koffie/thee

10.00 uur
Opening dagvoorzitter

10.15 uur
Een onwaarschijnlijk verhaal bepleiten: hoe doe je dat?
De advocaten van Steven Avery hadden een uiterst moeilijk taak: hoe overtuig je jury en rechter dat politie en justitie op een oneigenlijke manier proberen om jouw cliënt achter de tralies te krijgen? De politie is toch je vriend en niet je vijand? Het advocatenduo was in staat om dit onwaarschijnlijke verhaal, dat aanvankelijk op weinig begrip stuitte, goed en overtuigend voor het voetlicht te brengen (ook al was het niet voldoende om jury en rechter te overtuigen). In deze les leggen Strang en Buting uit hoe zij te werk zijn gegaan. Het doel: leren hoe onwaarschijnlijke scenario’s, waar ook u in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft, op een geloofwaardige en overtuigende manier gebracht kunnen worden.

11.15 uur
Pauze

11.30 uur
Framing: een effectieve overtuigingstechniek
In de documentaire maken zowel de openbaar aanklager als de advocaten van Steven Avery gebruik van ‘framing’. Een overtuigingstechniek waarbij woorden en beelden zo worden gekozen, dat daarbij impliciet een positief of negatief beeld wordt gecreëerd van het beschrevene. Zo verwijzen politie en openbaar aanklager telkens naar Avery’s strafrechtelijk verleden om daarmee aan te geven dat de kans groot is dat hij het dit keer ook gedaan heeft. De verdediging waarschuwt juist voor overhaaste beslissingen in deze zaak door te benadrukken dat politie en justitie Avery al eens eerder onterecht veroordeelden (hij zat 18 jaar onschuldig vast voor mishandeling en verkrachting). Een ander bekend voorbeeld van framing kennen we uit de moordzaak tegen OJ Simpson waarin zijn advocaten hamerden op het feit dat het bewijs tegen hun cliënt was gevonden door iemand met racistische motieven. Aan de hand van deze en andere voorbeelden uit de rechtspraak laten Strang en Buting zien wat de invloed is van framing en op welke manieren u daar gebruik van kunt maken in strafzaken (in de rechtszaal alsook in de pers).

12.30 uur
Lunch

13.15 uur
Verhoor van de verdachte
In de documentaire zien we hoe twee rechercheurs mede verdachte Brendan Dassey (het neefje van Steven Avery) onder druk zetten om de door hen gewenste verklaring af te leggen. Ook in Nederland kennen we zaken waarbij dit gebeurd is. Niet zonder reden waarschuwen wetenschappers voor het gevaar van onterechte bekentenissen. Is de druk om te ‘scoren’ zo hoog dat dit soort verhoormethoden niet worden geschuwd? Deze les gaat over het verhoor van de verdachte, de (soms dubieuze) rol van de politie en over de middelen die strafadvocaten tot hun beschikking hebben om cliënten te behoeden voor het afleggen van een zichzelf belastende verklaring. Wat heeft bijvoorbeeld het recht van de verdachte op een advocaat bij het verhoor (in Nederland sinds 1 maart 2016) opgeleverd? En als de verdachte toch een valse verklaring heeft afgelegd onder druk van de politie, hoe kunt u dat dan het beste presenteren voor de rechter?

14.15 uur
Meesters in het ondervragen van getuigen
Strang en Buting zijn meesters in het ondervragen van getuigen. In de documentaire zien we verschillende keren hoe zij door de juiste vragen te stellen getuigen aan het twijfelen brengen of laten terugkomen op eerder afgegeven verklaringen. Ook de betrouwbaarheid van getuigen-deskundigen staat ter discussie als de advocaten stellen dat de forensisch experts een duidelijk opdracht hebben meegekregen van de openbaar aanklager: ‘Try to picture Steven in that garage’ (hoezo onafhankelijk onderzoek!). Hoe bereiden zij zich voor op een getuigenverhoor? Welke ondervragingstechnieken gebruiken zij om inconsequenties in verklaringen bloot te leggen? Wanneer vraagt u door en wanneer kunt u beter even niks zeggen om uw punt duidelijk te maken? Strang en Buting delen graag hun expertise.

15.15 uur
Pauze

15.45 uur
Het belang van een goed imago
De documentaire heeft het vak van advocaat tot het meest sexy beroep van het moment gemaakt. Snappen Nederlandse confrères waarom? Komt het door de betrokkenheid die Strang en Buting tonen, hun doorzettingsvermogen of de integriteit waarmee zij hun vak uitoefenen? De advocaten van Steven Avery ontstijgen in ieder geval het aloude clichébeeld van de strafadvocaat als ijdel, sluw en onethisch. Ieder op zijn eigen manier overigens. De rationele Buting verscheurt zwakke bewijzen als een pitbull, de emotionelere Strang daarentegen lijkt gebukt te gaan onder het lot van zijn cliënt. Spelen zij een rol? Hebben zij in deze zaak bewust gekozen voor een ‘good cop, bad cop’ methode? Zijn rechters ‘gevoelig’ voor emoties en morele sentimenten? Deze les gaat over het belang van een goed imago en welke invloed dat heeft op de geloofwaardigheid van een advocaat of officier van justitie.

16.45 uur
Afsluitend debat
Op verzoek van Strang en Buting sluiten we de dag af met een debat over de voor- en nadelen van ons huidige strafrecht. Waar staan we? Biedt ons rechtssysteem voldoende bescherming tegen willekeur en misbruik? Hoe kunnen we ons strafproces inrichten om valse verklaringen en gerechtelijke dwalingen in de toekomst te verminderen? Hebben de bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp invloed op de kwaliteit van de rechtsbijstand? Deze en andere strafrechtelijke gewetensvragen worden besproken. Uw inbreng in het debat wordt zeer op prijs gesteld.

17.30 uur
Einde programma, napraten met een borrel

INSCHRIJVEN

Dean A. Strang
Partner bij advocatenkantoor Strang Bradley LLC. Hij wordt gezien als een van de beste strafadvocaten van Wisconsin. Naast zijn werk als strafadvocaat geeft hij les aan de Universiteit van Wisconsin en schrijft hij regelmatig artikelen. Klik hier voor een persoonlijk bericht van Dean Strang

Strang

Jerome F. Buting
Partner bij advocatenkantoor Butin, Williams & Stilling S.C. Hij werkt aan complexe strafzaken waarin cliënten verdacht worden van zware delicten zoals moord, verkrachting en drugshandel. Sinds 2006 een zogenaamde ‘Super Lawyer’. De hoogste beoordeling die je kunt krijgen van collega advocaten in Amerika. Naast zijn werk als strafadvocaat geeft hij regelmatig lezingen.

Buting

Geert-Jan Knoops
Professor Knoops is werkzaam als advocaat bij Knoops’ Advocaten te Amsterdam. Hij treedt op als advocaat voor verschillende internationale gerechtshoven. Knoops is twee keer gepromoveerd als doctor zowel aan de Universiteit van Leiden (strafrecht) almede aan de Universiteit van Ierland (internationaal strafrecht). Daarnaast behaalde hij een LLM graad (Master of Law) aan de Universiteit van Leiden op het gebied van het internationaal publiek recht en internationaal strafrecht. Hij is als raadsman betrokken bij verschillende revisiezaken in Nederland die hebben geleid tot heropening van strafprocessen waaronder bijvoorbeeld de Puttense moordzaak. Per 1 januari 2012 maakt zijn advocatenkantoor deel uit van het wereldwijde Innocence Network.

Knoops

Tom Blom
Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam.

Blom

Steven van Dissel
Senior-raadsheer binnen de afdeling strafrecht van het Gerechtshof in Den Haag. Hij is daar onder meer betrokken geweest bij de behandeling van internationale strafzaken. Van Dissel heeft gedurende een aantal jaren als docent opgetreden bij SSR-cursussen. Van 2005-2010 maakte hij deel uit van het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

vanDissel

Willem Nijkerk
Officier van Justitie in het arrondissement Amsterdam. Gaf eerder leiding aan een team van officieren van justitie en parketsecretarissen die zich bezig hielden met het opsporen en vervolgen van verdachten van zogeheten High Impact Crimes in Amsterdam-Zuid, Amsterdam-West en Amstelveen. Daarbij gaat het om zaken als moord, doodslag en andere geweldsdelicten, zedenzaken, overvallen, straatroven en diefstallen. Sinds begin dit jaar geeft hij leiding aan de afdeling Beleid en Strategie. Hij is tevens plaatsvervangend persofficier van justitie.

WillemNijkerk
INSCHRIJVEN

Deze cursus is bedoeld voor advocaten, officieren van justitie, rechters en strafrechtwetenschappers.

INSCHRIJVEN

Nederlandse advocaten kunnen op grond van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur zelf beoordelen of het gevolgde onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden en daarmee in aanmerking komt voor opleidingspunten. In dit artikel is opgenomen welke activiteiten voor opleidingspunten in aanmerking kunnen komen, aan welke voorwaarden de activiteit dient te voldoen en hoe de punten per activiteit berekend kunnen worden.

Bij de Orde van Vlaamse Balies worden opleidingspunten aangevraagd voor Belgische advocaten.

Rechters en Officieren van Justitie kunnen zich richten tot het gerecht / parket waar zij werkzaam zijn om te vragen of deze cursus in aanmerking komt voor extern opgedane PE-punten.

U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat met daarop het gevolgde aantal netto onderwijsuren, bij volledige aanwezigheid 5 uren. U dient hiertoe bij aankomst en vertrek de presentielijst te ondertekenen.

INSCHRIJVEN

Tarief

€395,- per persoon
Plaatsing op volgorde van binnenkomst

Locatie

Amsterdam
Congrescentrum De Meervaart

Datum

Vrijdag 21 oktober 2016

Deel met uw collega's

Programmafolder

 

programma-makingamurder-img
INSCHRIJVEN